In de wet staat dat gemeenten de eerder doorgegeven periode voor het opleggen van de eigen bijdrage tot 3 jaar terug mogen corrigeren. In de iEb 1.0.2 standaard is dit echter niet mogelijk.

Wat houdt de revisierelease in?

In deze revisierelease zijn een aantal regels aangepast die aangeven hoe ver de (gecorrigeerde) datums voor het opleggen van de eigen bijdrage in het verleden mogen liggen. Een initiële startdatum mag nog steeds maximaal 12 maanden in het verleden liggen. Correcties (een gecorrigeerde startdatum of een stopdatum) mogen maximaal 36 maanden in het verleden liggen.

Wanneer gaat de revisierelease in?

De wijziging moet op maandag 19 juli bij alle gemeenten en het CAK geïmplementeerd zijn.

Deze datum is afgestemd met het CAK en de softwareleveranciers van de gemeenten.

Wat is er gewijzigd in de specificaties?

Een aantal regels zijn aangepast. De aanpassing van een aantal van deze technische regels heeft invloed op de XSLT’s.
De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

  • OP241: De periode van 12 maanden die hier genoemd staat, geldt nu alleen nog voor de startdatum EB;
  • TR112: Deze regel is losgekoppeld van de stopdatum, zodat een initiële stop EB ook langer dan 12 maanden in het verleden kan liggen. Dit omdat het doorgeven van een stopdatum in het verleden wordt gezien als een correctie van de eigen bijdrage oplegging;
  • TR114: De periode in het verleden is opgerekt van 12 maanden naar 36 maanden;
  • TR116: De periode in het verleden is opgerekt van 12 maanden naar 36 maanden.

De wijzigingen zijn in het mutatieoverzicht terug te vinden door te selecteren op datum 10-06-2021.

De overige aangepaste documentatie is te vinden op: