Wat houden de revisiereleases in?

In deze revisiereleases zijn regels aangepast zodat overlap van 1 dag is toegestaan voor toegewezen producten die ingetrokken worden met reden 01 'Administratieve correctie'.

Wanneer gaan de revisiereleases in?

Omdat de wijziging niet volledig backwards compatible is met releases 3.0.2, is het belangrijk dat aanbieders de implementatie van de revisie release eerder of gelijk met de gemeente uitvoeren. Indien de gemeente de aanpassing eerder implementeert dan de aanbieder, kan afkeur op toewijzingsberichten plaatsvinden.

Als gemeenten deze wijziging eerder willen doorvoeren, kan dit dus alleen in afstemming met en instemming van de betrokken aanbieders.

Uiterlijk 3 mei 2021 moeten de wijzigingen bij alle partijen geïmplementeerd zijn.

Wat is er gewijzigd in de specificaties?

De wijzigingen betreffen de aanscherping van een definitie en het aanpassen van bedrijfsregels en een technische regel. De aanpassing van de technische regel heeft invloed op de XSLT’s.

Toelichting:

  • Definitie actuele toewijzing is aangepast, zodat een 1-dags toewijzing met reden 01 niet meer als actuele toewijzing wordt gezien;
  • OP033x1, zodat een gecorrigeerde toewijzing niet meer als actueel wordt gezien;
  • OP259, zodat 1-dags toewijzingen met reden 01 niet als stapeling worden gezien;
  • OP347, zodat 1-dags toewijzingen met reden 01 niet als stapeling worden gezien;
  • TR302, zodat 1-dags toewijzingen niet als stapeling worden gezien en ook niet als actuele toewijzing worden gezien.

Alle wijzigingen zijn in het mutatieoverzicht terug te vinden door te selecteren op datum 01-02-2021.

De overige aangepaste documentatie is te vinden op:

Validatiemodule en Decentrale Validatieservice

Vanaf maandag 8 februari 2021 ondersteunen de Validatiemodule en de Decentrale Validatieservice, naast de huidige versie, ook de nieuwe versie van de XSLT’s.