Om de overgang naar deze nieuwe releases soepel te laten verlopen is een Landelijk draaiboek migratie opgesteld. De migratie naar de nieuwe releases bestaat uit drie fasen: afsluiting, transitie & ingebruikname en nazorg.

In het landelijk draaiboek staan het tijdschema en de aandachtspunten voor deze fasen opgenomen.

Vanaf iWmo 3.1 en iJw 3.1 zijn de oude factuur- en declaratieberichten (303 en 304) niet meer te gebruiken. Voor de uitfasering van deze factuur- en declaratieberichten is het Landelijk draaiboek uitfasering declaratie en factuurberichten 303 en 304 opgesteld.

Beide draaiboeken vindt u op onze site.

Hebt u vragen of opmerkingen over de landelijke draaiboeken naar iWmo 3.1 en iJw 3.1 of over het berichtenverkeer in het algemeen? Neem dan contact met ons op via de Servicedesk iStandaarden.