Nieuwe procesplaten

De procesplaten in de informatiemodellen zijn geactualiseerd, waardoor alle berichten nu zijn opgenomen in de procesplaten. Het nieuwe ontwerp in de taal BPMN heeft als doel de procesplaten leesbaarder te maken. De procesplaten tonen alle processtappen rondom de verzending van berichten.

Declareren van tweewekelijkse levering Huishoudelijke Hulp

Welk knelpunt is opgelost?

Aanbieders leveren soms, op verzoek van de cliënt, eenmaal in de twee weken Huishoudelijke Hulp. Als de Huishoudelijke Hulp per week is toegewezen, declareren aanbieders daardoor in sommige maanden een hoger volume dan is toegestaan. Gemeenten keuren deze overschrijding conform de huidige regels af.

 

Wat is er gewijzigd?

In de nieuwe versie van iWmo 3.1 geldt voor toewijzingen in productcategorie 01 Hulp bij het huishouden met de frequentie per week het volgende: het gedeclareerde volume in de productperiode mag maximaal zesmaal het toegewezen volume per week zijn.

Technische regel TR321 is aangepast. Er zijn nu twee versies van TR321: één voor iWmo en één voor iJw. Ook invulinstructie IV077 is aangepast. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen ga je naar het Mutatieoverzicht.

Casuïstiek iWmo

De casuïstiek van iWmo is aangepast en aangevuld:

  • Casus 11 ‘Van budget toewijzing naar declaratie en extra declaratie’  is verduidelijkt
  • Casus 12 ‘Verwijderen van een toewijzing’ is toegevoegd