Testvoorziening iStandaarden (TiS) biedt softwareleveranciers de mogelijkheid om producten te testen in de rol van een partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer. TiS is daarmee een goede voorbereiding op een ketentest.

De grootste verandering t.o.v. vorige versies is dat TiS nu decentraal kan worden geïnstalleerd - in uw eigen omgeving. TiS wordt beschikbaar gesteld als Docker-image, middels een eigen registry en repository.
Ga naar https://repository.istandaarden.nl/modules/tis/ of 
https://www.istandaarden.nl/modules/testvoorziening-istandaarden en volg de installatiehandleiding.

Om gebruik te maken van TiS zal ook de Decentrale Validatie Service moeten worden geïnstalleerd. Het endpoint https://simulatie.istandaarden.nl komt te vervallen.