Als VWS aan ZIN de opdracht geeft om de standaard te gaan ontwikkelen stellen we een referentiegroep samen met alle stakeholders. In deze referentiegroep werken we dan samen de eerste versie van de standaard voor Hulpmiddelen uit. ZIN informeert het veld via deze website over de vervolgstappen zodra die aan de orde zijn.