In het sociaal domein (Wmo 2015, Jeugdwet en  Participatiewet) bestaat een toenemende behoefte om zorginhoudelijke gegevens op een veilige manier uit te wisselen. Op dit moment is gegevensuitwisseling in het sociaal domein echter nog vooral gericht op het ondersteunen van het administratieve proces: van beschikking tot declaratie en verantwoording.  Dat gaat via de iStandaarden iWmo, iJw en iEb. Een gestandaardiseerde en veilige manier om zorginhoudelijke informatie uit te wisselen tussen gemeenten en aanbieders en tussen aanbieders onderling bestaat er daarom nu nog niet.

Om inzicht te krijgen in de concrete wensen van Wmo professionals heeft het Ministerie van VWS het Zorginstituut en Ketenbureau i-Sociaal Domein gevraagd om gezamenlijk een behoeftepeiling uit te voeren onder Wmo-professionals: welke zorginhoudelijke informatie willen we als professional binnen de Wmo, met elkaar kunnen uitwisselen? 

Deelnemers gezocht voor behoeftepeiling

Voor het uitvoeren van deze behoeftepeiling zijn we dan ook op zoek naar professionals in de Wmo, werkzaam bij o.a. gemeenten, aanbieders of hulpmiddelenleveranciers die hieraan willen meewerken. 

De behoeftepeiling van dit onderzoek bestaat uit drie opeenvolgende onderzoeksfases:

  1. Het vooronderzoek: deze fase van het onderzoek richt zich op begripsverheldering: wat verstaan we onder zorginhoudelijke informatie?
  2. De behoeftepeiling: In semi-gestructureerde interviews (digitaal) gaan we in gesprek met professionals binnen de Wmo om inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften rondom de uitwisseling van zorginhoudelijke informatie.
  3. De werksessies: In een creatieve sessie (op locatie of digitaal) toetsen we de resultaten en realiseren een gezamenlijk beeld.

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de eerste fase van het onderzoek, het vooronderzoek. In deze fase verkennen we met elkaar wat partijen verstaan onder zorginhoudelijke informatie binnen de Wmo.

Meedoen aan het onderzoek?

Vul dan onderstaande korte vragenlijst in:

https://www.onderzoek-zorginstituutnederland.nl/?f=l8tz1ph002

De vragenlijst kan tot 17 september 2021 ingevuld worden

In deze vragenlijst vragen wij u om uw eigen definitie te geven van zorginhoudelijke informatie binnen de Wmo uitgaande van uw eigen werkzaamheden. Na 17 september ontvangt u van ons per mail het tweede formulier van deze onderzoeksfase.

Ook kunt u zich aanmelden voor de interviews en werksessies in de vervolgfases van dit onderzoek. Op basis van de aanmeldingen maken wij een selectie. Op deze manier zorgen we voor een goede vertegenwoordiging van de Wmo-keten bij het uitvoeren van de  behoeftepeiling.  Wanneer u wordt geselecteerd, nemen wij met u contact op voor de verdere uitvoer van het onderzoek.