Voor het verwerken van de pgb-administratie is het PGB2.0-systeem in gebruik. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders met een persoonsgebonden budget, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeenten en zorgkantoren) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten, en het betalen van zorgdeclaraties. Om gemeenten en zorgkantoren gefaseerd aan te laten sluiten op dit PGB2.0-systeem is een nieuwe versie van de iPgb-standaard op korte termijn gewenst.

Met de nieuwe informatiestandaard en de aansluiting van gemeenten en zorgkantoren op het PGB2.0-systeem kan de administratieve afhandeling rond het pgb gestroomlijnd en versoepeld worden.

Aanpak vergelijkbaar met andere iStandaarden

Het Zorginstituut voert het beheer van de iPgb-standaard uit op de wijze waarop ook de andere iStandaarden beheerd worden (iWlz, iWmo, iJw en iEb). Vanwege de wens om op korte termijn de iPgb-standaard door te ontwikkelen wordt, in afstemming met betrokken partijen, onderzocht welke versnelling aangebracht kan worden in de eerste oplevering van een nieuwe versie van iPgb. Zoals ook gebruikelijk is bij de andere iStandaarden worden de releases vorm gegeven in afstemming met betrokken partijen. Voor de iPgb-standaard zijn dit in ieder geval de Programmaraad PGB2.0, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de gebruikers zelf inclusief hun softwareleveranciers.