Waarom is het Informatiemodel iStandaarden ontwikkeld?

Bij de uitvoering van de Wlz, Wmo en Jeugdwet zijn verschillende partijen betrokken. Gezamenlijk werken zij aan de juiste zorg op de juiste plek voor cliënten. Om dit voor elkaar te krijgen, is het nodig dat zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoren en andere partijen onderling informatie uitwisselen.

Met iStandaarden gebeurt dat op een standaardmanier. De informatie-uitwisseling vindt zo veel mogelijk geautomatiseerd plaats vanuit de systemen van de betrokken partijen. Het Informatiemodel iStandaarden is ontwikkeld om vast te leggen hoe de informatie-uitwisseling er precies uit moet zien.

Zorginstituut Nederland gebruikt het Informatiemodel iStandaarden om de diverse iStandaarden integraal te beheren. Dat wil zeggen dat zoveel als mogelijk gebruikgemaakt wordt van dezelfde 'bouwblokken' waaruit de iStandaard wordt opgebouwd.

Zo voorkomen we onnodige verschillen tussen de iStandaarden en we vergemakkelijken de implementatie. In het Informatiemodel iStandaarden worden de verschillende bouwblokken ook in onderlinge samenhang vastgelegd en gepresenteerd. Zo wordt het bij voorgestelde wijzigingen mogelijk om een eerste inschatting te maken van de impact op de iStandaard.

Wat is het Informatiemodel iStandaarden?

Het Informatiemodel iStandaarden is een totaaloverzicht van bedrijfsregels, berichten en processen die in onderlinge samenhang de specificaties beschrijven van de informatiestandaarden iWlz, iWmo, iJw, iEb en iPgb. 

Het model heeft een hoofdpagina die toegang geeft tot alle documentatie van een release. Bij het model hebben we een video gemaakt die uitleg geeft over de opbouw van het model en de navigatie.

Informatiemodel iStandaarden

Download deze video

MP4-video

Video 3,65 MB mp4

Welke informatie bevat het Informatiemodel iStandaarden?

Het Informatiemodel iStandaarden bevat voor elke iStandaard informatie over:

A Processen | Hierin is vastgelegd welke partijen op welk moment welke informatie uitwisselen (in de vorm van berichten) en welke afspraken (regels) daarbij zijn vastgelegd.

B Regels | Uitgangspunten, bedrijfsregels, technische regels, invulinstructies, constraints en condities.

C Gegevens | Definities van datatypen en codelijsten.

D Berichten | In de berichtspecificaties worden alle berichten, hun omschrijving en toelichting weergegeven.

E Casuïstiek | Beschrijving van de toepassing van de berichten in specifieke situaties.

Waar vind ik welke codes gebruikt kunnen worden voor een berichtelement?

Welke codelijst gebruikt wordt, wordt bepaald door het datatype waarin het berichtelement gedefinieerd wordt. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze informatie op te zoeken.

1. Via het berichtelement

 • Klik vanuit de berichtview op het betreffende element
 • Klik vanuit het berichtelement onder Eigenschappen op ‘type’
 • Klik vanuit het datatype op het plaatje onder ‘Komt voor op’;
 • De nu geopende view toont de details van het datatype, inclusief de gebruikte codelijst
 • Toon de omschrijvingen door onderin op 'Datatypen details view' te klikken

2. Via Gegevens/Datatypen

 • Kijk in de berichtview welk datatype het betreffende element definieert
 • Dit is beschreven achter de dubbele punt bij het element. Bijvoorbeeld in het berichtelement ‘Soort: LDT_AdresSoort’ is ‘LDT_AdresSoort’ het datatype
 • Klik via de navigatiebalk op ‘Datatypen’
 • Klik in de tabel op het juiste datatype
 • De nu geopende view toont de details van het datatype, inclusief de gebruikte codelijst
 • Toon de omschrijvingen door linksonder op 'Datatypen details view' te klikken

Hoe zie ik of een berichtelement verplicht is?

Op de ‘UML-view’ van een bericht is aangegeven of een berichtelement altijd moet voorkomen (verplicht) of ook kan worden weggelaten (niet verplicht). Wanneer een berichtelement niet verplicht is, is dit weergegeven met de notatie ‘[0..1]’.

Let op
Een berichtelement dat niet verplicht is, moet soms in specifieke situaties wel verplicht gevuld worden. Bijvoorbeeld: de einddatum van een toegewezen zorgeenheid mag weggelaten worden. Maar wanneer de toewijzing wordt ingetrokken, moet de einddatum wel verplicht ingevuld worden.