Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling

iStandaarden beogen gestandaardiseerde informatie-uitwisseling. Dat heeft diverse voordelen:.

  • Informatie wordt vergelijkbaar
  • Aansturing vanuit klantperspectief
  • Vermindering fouten tijdens het proces
  • Verbetert kwaliteit van processen
  • Vermindering administratieve lasten
  • Hergebruik van gegevens
  • Efficiëntie verhogen, kosten verlagen
  • Verbetert planning, sturing en controle

Duurzaam informatiestelsel

iStandaarden bevorderen een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Ze helpen patiënt- en cliëntgegevens makkelijker en veiliger uit te wisselen. Het ketenmodel maakt daarbij plaats voor het netwerkmodel. De animatie geeft de overgang van keten naar netwerk weer en gaat dieper in op de nieuwe situatie.

Van keten naar netwerk - Samenhang in de doorontwikkeling

Download deze video

MP4-video

Video 21,63 MB mp4