Werking klankbordgroepen

Klankbordgroepleden kunnen knelpunten constateren die aanleiding kunnen zijn om een lopende release van een iStandaard aan te passen. Maar het klankbord kan ook inspiratie zijn om aanpassingen te doen in de aanloop naar een nieuwe release. Het Zorginstituut luistert naar het advies van alle klankbordgroepen van iStandaarden.

Deelnemende organisaties

Klankbordgroepen zijn besloten. De leden hebben mandaat van hun organisatie om aanbevelingen te doen over iStandaarden. De afvaardiging in de klankbordgroep is een gewogen samenstelling van alle ketenpartijen die deelnemen aan het berichtenverkeer. De leden hebben expertise met het berichtenverkeer en de bedrijfsprocessen en ze weten die met elkaar te verbinden. Deelname aan klankbordgroepen vraagt commitment en een kennisniveau van iStandaarden.

Samenstelling klankbordgroep iWlz

 • Zorgkantoren
 • Zorgaanbieders
 • CIZ
 • CAK

Klankbordgroep iWmo/iJw

Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep iWmo/iJw, leest u dan hier het deelnemersprofiel. Aanmelden kunt u binnenkort.

 • Gemeenten
 • Zorgaanbieders
 • CAK
 • Ketenbureau i-Sociaal Domein
 • VECOZO
 • Vektis
 • Inlichtingenbureau

Klankbordgroep iPgb

Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep iPgb, leest u dan hier het deelnemersprofiel en meldt u aan via dit formulier

 • Zorgkantoren
 • Gemeenten
 • VWS
 • SVB
 • ZN
 • VNG

Deelnemen aan een klankbordgroep?

Wilt u meedoen met een klankbordgroep? Dat kan! We ontvangen graag uw motivatie op info@istandaarden.nl en de groep waaraan u wilt deelnemen. De domeinadviseur neemt vervolgens contact met u op over uw deelname.