Zorginstituut Nederland organiseert referentiegroepbijeenkomsten voor alle iStandaarden voor het vormgeven van nieuwe releases. Samen met betrokkenen uit de volledige keten werken we hun wijzigingsverzoeken uit voor de eerstvolgende iStandaarden-releases.

Samenwerken aan advies

Deelnemers aan een referentiegroep analyseren met elkaar de functionele behoefte en ze onderzoeken diverse technische oplossingen, inclusief de impact. Het resultaat is een duidelijke businesscase. Op basis daarvan stelt het Zorginstituut een advies voor de nieuwe release op. 

Wie kan deelnemen?

Referentiegroepen hebben een open karakter. Zorginstituut Nederland bewaakt dat de deelnemersgroep een goede afspiegeling van de keten is. De bijeenkomsten zijn in principe voor iedereen toegankelijk, maar deelnemers moeten wel een bepaalde expertise meebrengen.

Deelnemersprofiel

Als expert draagt u actief bij aan de inhoud van een nieuwe versie van iStandaarden. U zet uw ervaring en kennis met administratieve processen en iStandaarden binnen uw domein in. U hebt mandaat van uw organisatie. In het profiel leest u wat wij verwachten van deelnemers aan referentiegroepen.

Werkgroepen bij grote wijzigingen

In het geval van zeer grote wijzigingen kan het zijn dat er werkgroepen worden georganiseerd die vooraf thema’s uitdiepen. Deelnemers van deze werkgroepen zijn afhankelijk van het thema en domein. Zorginstituut Nederland of andere partijen kunnen deze werkgroepen organiseren.

Deelnemende partijen

 • Zorgkantoren
 • Gemeenten
 • Zorgaanbieders
 • CIZ
 • CAK
 • Brancheorganisaties van zorgaanbieders
 • Ministerie van VWS
 • Ketenbureau i-Sociaal Domein
 • VNG
 • Vertegenwoordiging OIZ
 • Softwareleveranciers
 • NZa
 • Vektis
 • Ict-infrastructuurpartijen