Wat doen de stuurgroepen?

Op basis van voorstellen van Zorginstituut Nederland bepaalt een stuurgroep de koers van de standaard. Stuurgroepdeelnemers zijn op de hoogte van de actualiteit van zowel wet- en regelgeving als de processen in de praktijk. Na afloop van de referentiegroepbijeenkomsten presenteert het Zorginstituut het advies voor de functionele inhoud van een nieuwe release. De stuurgroep geeft dan al dan niet een akkoord. 

Ook maken stuurgroepen keuzes over de ontwikkeling van de nieuwe release van iStandaarden. De stuurgroep volgt het releaseproces op hoofdlijnen en beslist waar nodig over zaken die de voortgang in de weg staan – dit op aanbeveling van Zorginstituut Nederland.

Wie zitten er in de stuurgroepen?

Stuurgroep iWlz

 • Zorginstituut Nederland (voorzitter)
 • Ministerie van VWS
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • CIZ
 • CAK
 • Brancheorganisaties van Wlz-zorgaanbieders
 • NZa

Stuurgroep iPgb-standaard

 • Zorginstituut Nederland (voorzitter)
 • Ministerie van VWS
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • SVB

Stuurgroep i-Sociaal Domein

 • Gemeenten
 • Zorgaanbieders
 • Ministerie van VWS
 • Brancheorganisaties van zorgaanbieders
 • Ketenbureau i-Sociaal Domein
 • VNG