Wat doen de stuurgroepen?

Op basis van adviezen van Zorginstituut Nederland bepaalt een stuurgroep de koers van de iStandaard. De leden van een stuurgroep zijn op de hoogte van de actualiteit van zowel wet- en regelgeving als de processen in de praktijk in het betreffende domein van de uitvoering van de zorg of ondersteuning.

Nadat een traject met referentiegroepbijeenkomsten is doorlopen legt het Zorginstituut het advies voor de functionele inhoud van een nieuwe release voor in een stuurgroep. De stuurgroep geeft dan al dan niet een akkoord. 

De stuurgroep volgt het releaseproces op hoofdlijnen en beslist waar nodig over zaken die de voortgang in de weg staan – dit op advies van Zorginstituut Nederland.

Wie zitten er in de stuurgroepen?

Stuurgroep iWlz

 • ActiZ
 • CAK
 • CIZ
 • Nederlandse GGZ
 • NZa
 • Valente
 • VGN
 • Ministerie van VWS
 • Zorgthuisnl
 • Zorginstituut Nederland (voorzitter)
 • Zorgverzekeraars Nederland

Stuurgroep iStandaarden sociaal domein (iWmo, iJw & iEb)

 • ActiZ
 • CAK
 • Jeugdzorg Nederland
 • Ketenbureau i-Sociaal Domein
 • Nederlandse GGZ
 • Valente
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • VGN
 • Ministerie van VWS
 • Zorgthuisnl
 • Zorginstituut Nederland (voorzitter)

Stuurgroep iPgb-standaard

 • SVB
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Ministerie van VWS
 • Zorginstituut Nederland (voorzitter)
 • Zorgverzekeraars Nederland