iEb, ‘i Eigen bijdrage’, is de naam van de iStandaard voor informatie-uitwisseling over het Wmo-abonnementstarief tussen gemeenten en het CAK. Zij wisselen via de iEb-standaard informatie uit die noodzakelijk is om cliënten de juiste eigen bijdrage op te kunnen leggen. Het informatieverkeer verloopt via elektronische berichten, en op basis van landelijk gemaakte afspraken en vastgestelde regels.

iEb wordt continu vernieuwd

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de vernieuwing van de iEb-standaard. Samen met betrokken partijen onderzoeken we welke versnelling aangebracht kan worden in de oplevering van nieuwe iEb-versies. Het doel is jaarlijks een nieuwe versie van de iStandaard uit te brengen. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de totstandkoming van iStandaarden.