Releaseproces

Bij het samenstellen van een nieuwe iStandaarden-release volgen we de stappen van het Releasebeleid iStandaarden. Het hele jaar door ontvangen we wijzigingsverzoeken van gebruikers. Daarnaast kijken we naar nieuwe eisen aan de standaard als gevolg van wettelijke wijzigingen. Alle verzoeken voor release iJw 2024 staan benoemd in de kadernota en zijn besproken tijdens referentiegroepbijeenkomsten.

Referentiegroepbijeenkomsten

Zorginstituut Nederland organiseert bijeenkomsten met referentiegroepen. In de Referentiegroep iWmo/iJw zitten vertegenwoordigers van betrokkenen bij het iJw-berichtenverkeer. Met hen bespraken en analyseerden we de wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen. Samen keken we naar mogelijke oplossingen en de impact daarvan. Meer informatie en de documenten met betrekking tot het referentieproces van iJw release 2024 vindt u op de pagina Referentiegroepbijeenkomsten iJw release 2024. Op basis van de resultaten uit het referentieproces stelde Zorginstituut Nederland een advies op.

Advies Zorginstituut Nederland en besluit Stuurgroep iStandaarden sociaal domein

Op basis van de uitkomsten van de referentiegroepbijeenkomsten stelde Zorginstituut Nederland een advies op. De functionele inhoud van dit advies bevat de onderwerpen “Flexibel en in control” en “Declareren”. Tevens is een toelichting bij het advies opgesteld.

Op 20 maart 2024 heeft de Stuurgroep iStandaarden sociaal domein het advies van Zorginstituut Nederland afgekeurd. Dit betekent dat de huidige release iJw 3.2 voorlopig van kracht blijft. Meer informatie hierover staat in het nieuwsbericht van 4 april 2024.