Landelijk informatie doorgeven

iJw is de iStandaard om cliënten in alle fasen van de Jeugdwet-keten te volgen: van de toewijzing tot de zorglevering en de declaratie. Om dat te doen, geeft elke ketenpartij via iJw de informatie door die belangrijk is voor de volgende partij. Het informatieverkeer verloopt via elektronische berichten, en op basis van landelijk gemaakte afspraken en vastgestelde regels.

Gestandaardiseerd berichtenverkeer

De gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning wisselen alle informatie in gestandaardiseerde vorm uit. Elke partij heeft een eigen taak in het proces:

  • de gemeente indiceert en wijst de zorg toe;
  • de aanbieder van zorg en ondersteuning levert en declareert vervolgens de zorg;

iJw wordt continu vernieuwd

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de vernieuwing van de iJw-standaard. Samen met en in afstemming met alle betrokken partijen brengen we jaarlijks een nieuwe versie van de iStandaard uit. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de totstandkoming van iStandaarden.

Doel van iJw

Het doel van iJw is een snelle en efficiënte inzet van zorg ondersteunen en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. Daarnaast moet iJw een betrouwbare en duurzame bron van informatie zijn over Jeugdwet-zorg.

Handreiking voor drie uitvoeringsvarianten

Gemeenten hebben beleidsvrijheid in de uitvoering van de Jeugdwet: ze mogen zelf bepalen hoe ze die vormgeven. Als gemeenten Jeugdwet-processen inrichten en daarbij gebruikmaken van iJw, kunnen zij – in het proces van contract naar controle – kiezen uit drie uitvoeringsvarianten. Om te zorgen dat zo min mogelijk verschil ontstaat in de manier waarop iJw wordt geïmplementeerd, beschrijft Zorginstituut Nederland de varianten in het document ‘Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw’.

Het document is daarmee de referentie voor alle gemeenten die een specifieke variant kiezen. De gedetailleerde en praktische beschrijving van elk uitvoeringstype, aan de hand van een voorbeeld, is een extra ondersteuning die gemeenten helpt bij de uitvoering van de Jeugdwet.

‘Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw’ helpt bovendien de hoeveelheid maatwerk voor softwareleveranciers te beperken. Dit komt ten goede aan een soepele implementatie van de iJw-standaard en werkt ict-kostenbesparend.