De specificaties van iJw 3.0 zijn vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. Specificaties van iJw komen tot stand in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het hele werkveld van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, Ketenbureau i-Sociaal Domein, VNG, Vektis, VECOZO, Inlichtingenbureau, het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland.