iPgb is de informatiestandaard die wordt gebruikt om informatie uit te wisselen tussen de budgetverstrekkers en het PGB 2.0-portaal. Onder andere de SVB en de budgethouder gebruiken dit systeem voor de administratieve uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb).

Informatie-uitwisseling standaardiseren

iPgb geeft inzicht in de gegevensuitwisseling op het gebied van het trekkingsrecht pgb tussen gemeenten, zorgkantoren en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Om het pgb op een goede manier te beheren, heeft de SVB gegevens nodig van gemeenten en zorgkantoren. Om de informatie tussen de partijen eenduidig en efficiĆ«nt uit te wisselen, is het noodzakelijk om het berichtenverkeer te standaardiseren. De informatiestandaard iPgb helpt daarbij.

Ontwikkeling en beheer iPgb-standaard

In opdracht van het ministerie van VWS gaat Zorginstituut Nederland aan de slag met de doorontwikkeling en het structurele beheer van de informatiestandaard voor het persoonsgebonden budget. Sinds mei 2021 werkt Zorginstituut Nederland aan de ontwikkeling van een nieuwe release van de iPgb-standaard. We beheren de iPgb-standaard op dezelfde manier als de andere iStandaarden.

Pgb-proces

De budgetverstrekker, ofwel de gemeente of het zorgkantoor, kent een pgb toe. Dat gebeurt op basis van de vastgestelde zorgbehoefte; voor langdurige zorg is dit de indicatiestelling van het CIZ; voor Wmo en / of jeugdwet stelt de gemeente de zorgbehoefte vast. Tevens zal alleen een pgb toegekend worden wanneer de budgetverstrekker heeft vastgesteld dat de budgethouder of haar vertegenwoordiger in staat is om regie te voeren over het budget.

De iPgb-standaard wordt continu vernieuwd

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de vernieuwing van de iPgb-standaard. Samen met betrokken partijen onderzoeken we welke versnelling aangebracht kan worden in de oplevering van nieuwe iPgb-release. Het doel is jaarlijks een nieuwe release van de iStandaard uit te brengen. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de totstandkoming van iStandaarden.