Proof of Concept

Zorgaanbieders, zorgkantoren en softwareleveranciers werken samen in een PoC waarmee beproefd wordt of de specificaties van het Bemiddelingsregister juist en volledig zijn. Eventuele verbeteringen van de specificaties die voortvloeien uit bevindingen in dit traject worden in overleg met de deelnemers aan de PoC verwerkt in het informatiemodel.

Afsprakenstelsel

Op het moment van publicatie van de specificaties ontbreken in het Afsprakenstelsel de aanvullende teksten van het  uitwisselprofiel voor het Bemiddelingsregister. De komende maanden wordt hier nadere invulling aan gegeven in samenwerking met ketenpartijen. Zodra de de aanvullende teksten gereed zijn, wordt ook deze informatie gepubliceerd in het afsprakenstelsel

Samenhang Netwerkmodel en Estafettemodel

Het Estafettemodel wordt geleidelijk vervangen door het Netwerkmodel. De geleidelijke overgang leidt ertoe dat beide modellen naast elkaar in gebruik zijn. De fase waarin zowel het Estafettemodel als het Netwerkmodel gebruikt wordt, noemen we de hybride fase. In de hybride fase zijn de specificaties zo opgesteld dat beide modellen met elkaar in lijn zijn, waardoor er geen informatie verloren gaat bij het doorgeven van informatie van register naar bericht of omgekeerd.

Netwerkmodel

Het Zorginstituut werkt sinds 2017 met partijen binnen de langdurige zorg aan de realisatie van een toekomstbestendige informatie-uitwisseling. Hiervoor wordt een netwerk aan registers gerealiseerd. 

In het Netwerkmodel worden gegevens over cliënten, indicaties, bemiddelingen en zorgleveringen aan de bron eenmalig vastgelegd en via een netwerk met elkaar gedeeld en meervoudig gebruikt. Cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren en anderen gebruiken alleen die gegevens die ze nodig hebben. Meer informatie over het Netwerkmodel is te vinden op onze themapagina.