iWlz is de iStandaard om cliĆ«nten in alle fasen van de Wlz-keten te volgen: van de indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage en declaratie.

Landelijk informatie doorgeven

Om dat te doen, geeft elke ketenpartij via iWlz de informatie door die belangrijk is voor de volgende partij. Het informatieverkeer verloopt via elektronische berichten, en op basis van landelijk gemaakte afspraken en vastgestelde regels.

Gestandaardiseerd berichtenverkeer

De Wlz-ketenpartijen wisselen alle informatie in gestandaardiseerde vorm uit. Elke partij heeft een eigen taak in het proces:

  • het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) indiceert;
  • het zorgkantoor wijst de zorg toe;
  • de zorgaanbieder levert vervolgens die zorg;
  • en tot slot stelt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de eigen bijdrage vast.

 

Doel van iWlz

Het doel van iWlz is een snelle en efficiƫnte inzet van zorg ondersteunen en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. Daarnaast moet iWlz een betrouwbare en duurzame bron van informatie zijn over Wlz-zorg.

iWlz wordt continu vernieuwd

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de vernieuwing van de iWlz-standaard. Samen met en in afstemming met alle betrokken partijen brengen we Jaarlijks een nieuwe versie van de iStandaard uit. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de totstandkoming van iStandaarden.

Checklist nieuwe zorgaanbieders

Gaat u als zorgaanbieder voor het eerst Wlz-zorg leveren en gebruikmaken van het iWlz-berichtenverkeer? Lees dan de checklist met tips om op een goede manier te starten.