De specificaties van iWlz 2.2 zijn vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. Er staat in hoe deze versie van iWlz werkt en welke afspraken gelden. De specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met alle ketenpartners.