Releaseproces

Bij het samenstellen van een nieuwe iStandaarden-release volgen we de stappen van het Releasebeleid iStandaarden. Het hele jaar door ontvangen we wijzigingsverzoeken van gebruikers. Daarnaast kijken we naar nieuwe eisen aan de standaard als gevolg van wettelijke wijzigingen. Alle verzoeken worden geprioriteerd en besproken tijdens referentiegroepbijeenkomsten.

Referentiegroepbijeenkomsten

Zorginstituut Nederland organiseert bijeenkomsten met referentiegroepen. In de Referentiegroep iWmo/iJw zitten vertegenwoordigers van betrokkenen bij het iWmo-berichtenverkeer. Met hen bespreken en analyseren we de wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en de impact daarvan. Meer informatie en de documenten met betrekking tot het referentieproces van iWmo release 2024 vindt u op de pagina Referentiegroepbijeenkomsten iWmo release 2024. Op basis van de resultaten uit het referentieproces schrijft Zorginstituut Nederland een advies.

Advies Zorginstituut Nederland en besluit Stuurgroep i-Sociaal domein

Uiteindelijk zal de Stuurgroep i-Sociaal domein ons advies beoordelen over de inhoud en planning voor iWmo release 2024.

De kenmerken van de nieuwe release

Deze zal worden beoordeeld gedurende de referentiegroepbijeenkomsten.