De specificaties van iWmo 3.0 zijn vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. Specificaties van iWmo komen tot stand in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het hele werkveld van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, Ketenbureau i-Sociaal Domein, VNG, Vektis, VECOZO, Inlichtingenbureau, het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland. 

Versie 3.0.4 is gepubliceerd voor hulpmiddelenleveranciers en gemeenten die knelpunten ervaarden bij het toewijzen van gestapelde hulpmiddelen. Deze versie is niet verplicht te gebruiken. Ketenpartijen die geen problemen hebben bij het toewijzen van hulpmiddelen, kunnen ook versie 3.0.3 gebruiken.