iWmo is de iStandaard om cliënten in alle fasen van de Wmo-keten te volgen: van de toewijzing tot de zorglevering en de declaratie. Om dat te doen, geeft elke ketenpartij via iWmo de informatie door die belangrijk is voor de volgende partij. Het informatieverkeer verloopt via elektronische berichten en op basis van landelijk gemaakte afspraken en vastgestelde regels.

Gestandaardiseerd berichtenverkeer

De gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning wisselen alle informatie in gestandaardiseerde vorm uit. Elke partij heeft een eigen taak in het proces:

  • de gemeente indiceert en wijst de zorg toe;
  • de aanbieder van zorg en ondersteuning levert en declareert vervolgens de zorg;
  • de hulpmiddelenleverancier levert de hulpmiddelen.

iWmo wordt continu vernieuwd

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de vernieuwing van de iWmo-standaard. Samen met en in afstemming met alle betrokken partijen brengen we regelmatig een nieuwe versie van de iStandaard uit. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de totstandkoming van iStandaarden.

Doel van iWmo

Het doel van iWmo is een snelle en efficiënte inzet van zorg ondersteunen en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. Daarnaast moet iWmo een betrouwbare en duurzame bron van informatie zijn over Wmo-zorg.

Handreiking voor drie uitvoeringsvarianten

Gemeenten hebben beleidsvrijheid in de uitvoering van de Wmo: ze mogen zelf bepalen hoe ze die vormgeven. Als gemeenten Wmo-processen inrichten en daarbij gebruikmaken van iWmo, kunnen zij – in het proces van contract naar controle – kiezen uit drie uitvoeringsvarianten. Om te zorgen dat zo min mogelijk verschil ontstaat in de manier waarop iWmo wordt geïmplementeerd, beschrijft Zorginstituut Nederland de varianten in het document ‘Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw’.

Het document is daarmee de referentie voor alle gemeenten die een specifieke variant kiezen. De gedetailleerde en praktische beschrijving van elk uitvoeringstype, aan de hand van een voorbeeld, is een extra ondersteuning die gemeenten helpt bij de uitvoering van de Wmo.

‘Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw’ helpt bovendien de hoeveelheid maatwerk voor softwareleveranciers te beperken. Dit komt ten goede aan een soepele implementatie van de iWmo-standaard en werkt ict-kostenbesparend.