Releaseproces
Bij het samenstellen van een nieuwe iStandaarden-release volgen we de stappen van het Releasebeleid iStandaarden. Het hele jaar door ontvangen we wijzigingsverzoeken van gebruikers. Daarnaast kijken we naar nieuwe eisen aan de standaard als gevolg van wettelijke wijzigingen. Alle verzoeken worden geprioriteerd en besproken tijdens referentiegroepbijeenkomsten.

Referentiegroepbijeenkomsten
Zorginstituut Nederland organiseert bijeenkomsten met referentiegroepen. In de Referentiegroep iWmo, iJw en iEb zitten vertegenwoordigers van betrokkenen bij het iWmo-berichtenverkeer. Met hen bespreken en analyseren we de wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en de impact daarvan. Op basis van de resultaten uit de referentiegroepbijeenkomsten schrijft Zorginstituut Nederland een advies.

Advies Zorginstituut en besluit Stuurgroep i-Sociaal domein
Op 23 juni 2021 heeft de Stuurgroep i-Sociaal domein ingestemd met ons advies over de inhoud en planning van iWmo 3.1. De release bestaat uit de geaccepteerde wijzigingsverzoeken (RFC's) en uit de oplossing van gemelde specificaties van iWmo 3.0. 

De kenmerken van de nieuwe release

 • minor release;
 • iWmo 3.1;
 • implementatiedatum 1 april 2022;
 • invoering via big bang-scenario.

Planning tot aan ingebruikname van iWmo 3.1

 • 19 augustus 2021: publicatie conceptspecificaties;
 • 19 augustus-9 september 2021: reviewperiode;
 • 23 en 24 augustus 2021: technische uitlegsessies;
 • 15 september 2021: reviewsessie;
 • 30 september 2021: publicatie definitieve specificaties;
 • november 2021: publicatie landelijk draaiboek implementatie;
 • december 2021: publicatie casuïstiek in informatiemodel;
 • 1 april 2022: implementatie.