Moet ik datumvelden in de testberichten aanpassen bij het behalen van een Groene Vink voor een toekomstige release?

Nee, vanwege de technische regel TR052 ‘Begindatum van een geleverd product mag niet groter zijn dan de Dagtekening’, spelen de scenario’s in de Groene Vink-module zich altijd af in het verleden af.

Ik ontvang niet de juiste waarden in een bericht terug?

Controleer of het juiste contextbericht dat is voorgeschreven, is aangeboden.

In de laatste stap van een scenario heb ik het laatste (retour)bericht niet ontvangen?

Wanneer in de afsluitende stap van een scenario een heenbericht verstuurd moet worden, is het niet mogelijk om het laatste retourbericht daarop te ontvangen. Dat komt doordat het scenario dan als voltooid is beschouwd door de Groene Vink-module en u terug navigeert naar het overzicht.

Ik vul geen waarde in bij de invulhulp voor het contextbericht, maar toch krijg ik een waarde terug?

De Groene Vink heeft in sommige situaties gegevens nodig die niet uit voorliggende berichten voortkomen. Bijvoorbeeld in de situatie van de rol als zorgaanbieder, dan moet de Groene Vink-module een 301-bericht aanmaken. Hiervoor heeft de gebruiker de mogelijkheid om een toewijzingsnummer mee te geven in het contextbericht. Doet de gebruiker dat niet, dan zal er een default-waarde worden meegegeven in dat contextbericht.

Er is geen xml-extensie te zien van te downloaden berichten?

Dat ligt aan uw browser-instellingen. Controleer bij het opslaan van het gedownloade bericht of de extensie .xml  is meegegeven aan het bestand.

Welke scenario’s moet ik doorlopen als softwareleverancier?

Niet alle scenario’s die in de handleidingen zijn beschreven zijn voor dezelfde gebruikersrol. In de handleidingen staan diverse scenario’s beschreven voor de gebruikersrollen van zorgaanbieder en gemeente. 

Een scenario kan dus specifiek voor een zorgaanbieder zijn, waardoor hetzelfde scenario voor de gemeente enkel uit ‘retourberichten’ bestaat. In dat geval is dat scenario niet van toepassing in de rol van gemeente. De titel van het scenario komt overeen met de titel in de handleiding.

Mag ik de inhoud van een testbericht zelf bepalen?

Nee. De testberichten moeten volgens vaste scenario’s worden uitgevoerd. Die scenario’s staan per iStandaard beschreven in de handleiding bij de Groene Vink-module. De scenario’s en de gegevens in de berichten die u in de Groene Vink-module moet gebruiken, staan beschreven in de handleiding.

Waar vind ik de handleiding van de Groene Vink-module?

Voor elke release is er een handleiding op de pagina van de Groene Vink module.

Hoe maak ik mijn iStandaarden-account geschikt voor de Groene Vink-module?

Hebt u al een iStandaarden-account? Dan kunt u een verzoek indienen om uw account te upgraden naar Groene Vink-gebruiker. Stuur uw aanvraag naar Vraag over de Groene Vink-module. Vervolgens ontvangt u per e-mail meer informatie over aanmelden en het Groene Vink-traject.

Van de Servicedesk iStandaarden krijgt u de vraag voor welke modules u geautoriseerd wilt worden. Als u aangeeft dat u deel wilt nemen aan de Groene Vink, dan kent de Servicedesk u rechten toe voor de Groene Vink-module.

Hoe krijg ik toegang tot de Groene Vink-module?

Als u naar de pagina met de Groene Vink-module gaat, krijgt u een inlogscherm te zien. Om toegang te krijgen tot de Groene Vink-module is het noodzakelijk dat u beschikt over een iStandaarden-account. Dit kunt u zich registreren bij de beheermodule.