Bij releases 0.31 en 0.32 van het PGB2.0 portaal zijn onder andere de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Eerder was slechts één vertegenwoordiger toegestaan in een toekenningsbeschikking, nu zijn dat er maximaal 5. Wanneer er meer dan 5 vertegenwoordigers zijn opgenomen, zal de toekenningsbeschikking zonder retourbericht uitvallen naar een werktaak in het PGB2.0 systeem.
  • Voor de Wmo en Jeugdwet is door de VNG, in samenwerking met Per Saldo, gekeken naar de te gebruiken zorgfuncties. Dit heeft ertoe geleidt dat een aantal zorgfunctie codes niet meer gebruikt mogen worden.

Deze aanpassingen hebben ook gevolgen voor het gebruik van de iPgb 2.0.2 standaard, welke in de nieuwe versie van de gebruikershandleiding zijn beschreven. Deze handleiding is te vinden op de pagina Ondersteuning iPgb 2.0.

Daarnaast is nog een aantal zaken aangescherpt naar aanleiding van opmerkingen vanuit VWS en VNG over hoet het PGB2.0 portaal met bepaalde situaties omgaat.

We vertrouwen erop ketenpartijen die op het PGB2.0 portaal aangesloten zijn, of willen gaan aansluiten, met deze gebruikershandleiding goede ondersteuning te kunnen bieden in de punten waarop het PGB2.0 portaal anders werkt dan je op basis van de iPgb 2.0 standaard zou verwachten.

Meer informatie

Meer weten over iPgb 2.0.2 of een andere istandaard? Neem contact op met ons via de Servicedesk iStandaarden.