In de klankbordgroep iPgb 2.0 van 9 juni 2022 is de gebruikershandleiding besproken. Hieruit kwam nog een aantal onduidelijkheden naar voren, welke in de nieuwe versie van de gebruikershandleiding zijn opgehelderd. Deze handleiding is te vinden op de pagina Ondersteuning iPgb 2.0.
Daarnaast is nog een aantal zaken aangescherpt naar aanleiding van opmerkingen vanuit VWS over hoe het PGB2.0 portaal met bepaalde situaties omgaat.
Tenslotte is het document hernoemd, omdat er inmiddels een nieuwe versie van de iPgb 2.0 standaard is, te weten iPgb 2.0.2 (waar dit eerst iPgb 2.0.1 was).

We vertrouwen erop ketenpartijen die op het PGB2.0 portaal aangesloten zijn, of binnenkort gaan aansluiten, met deze gebruikershandleiding goede ondersteuning te kunnen bieden in de punten waarop het PGB2.0 portaal anders werkt dan je op basis van de iPgb 2.0 standaard zou verwachten.

Meer informatie

Meer weten over iPgb 2.0.1 of een andere iStandaard? Neem contact op met ons via de Servicedesk iStandaarden.