Nieuwe domeinadviseurs stellen zich voor

Judith Verhoeven, domeinadviseur iPgb

Afgelopen januari ben ik gestart bij het Zorginstituut in de rol van domeinadviseur iPgb.
In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en het beheer van de iPgb-standaard. De afgelopen jaren heb ik gewerkt bij Achmea en de divisie PGB van de Sociale Verzekeringsbank. Bij deze werkgevers heb ik als projectleider/adviseur verschillende projecten gecoördineerd op het snijvlak van business/IT en verandermanagement waarbij er altijd diverse ketenpartijen betrokken waren.
Samenwerken, het klantbelang voor ogen houden en toegevoegde waarde leveren vind ik belangrijk.
Bij het Zorginstituut wil ik, samen met mijn collega’s en ketenpartners, een bijdrage leveren aan het optimaliseren en standaardiseren van het berichtenverkeer waardoor de administratieve last voor de gebruikers wordt verlaagd.

Nieuwe domeinadviseurs stellen zich voor

Richard Trigg, domeinadviseur iWlz

Per 1 maart ben ik begonnen bij het Zorginstituut als domeinadviseur iWlz. Hiervoor was ik 24 jaar werkzaam bij Menzis zorgkantoor. Hier heb ik veel te maken gehad met iWlz en diens voorganger AZR.  Mijn ervaring binnen iWlz is zeer divers. Deze reikt van het mede ontwikkelen van het eigen informatiesysteem bij Menzis tot aan het samen optrekken met zorgaanbieders en andere ketenpartners om de informatie-uitwisseling te blijven verbeteren. De rode draad in mijn ervaring is het samenwerken om zaken beter te maken. En juist dit trok mij aan bij het Zorginstituut waardoor ik de overstap heb gemaakt.
Over mij persoonlijk: ik ben 44 jaar, woonachtig in het mooie Twente. Ik ben getrouwd en heb 3 dochters. Mijn middelste dochter heeft het 22q11 syndroom en daardoor ken ik de Wlz ook een beetje vanuit de kant van de klant.
Ik kijk er naar uit om samen met jullie de Wlz standaarden verder te ontwikkelen en te zorgen voor een mooie basis voor het netwerkmodel voor informatie uitwisseling waar we verder op kunnen bouwen!

Conceptspecificaties iEb 3.0 gepubliceerd

Zorginstituut Nederland publiceerde donderdag 24 februari 2022 de conceptspecificaties van de nieuwe release iEb 3.0.

Deze major release bevat een nieuw berichtenpaar voor de gegevensuitwisseling van Abonnementstarief. Dit nieuwe berichtenpaar vervangt de “Start eigen bijdrage” (WMO401) en “Stop eigen bijdrage” (WMO403) van de huidige iEb-release. Hiermee is de werkwijze voor het aanleveren van de eigen bijdrage voor Abonnementstarief vanaf release iEb 3.0 gelijk aan de werkwijze voor het aanleveren van de eigen bijdrage voor Beschermd wonen.
Reviewen? Graag!
Door de conceptspecificaties te reviewen helpen jullie ons de kwaliteit van de iEb-standaard hoog te houden. Mail je bevindingen uiterlijk donderdag 10 maart 2022 naar info@istandaarden.nl met in het onderwerp: Review conceptspecs iEb 3.0.

De opmerkingen die wij ontvangen, bespreken we tijdens de reviewsessie. Deze vindt plaats op donderdag 17 maart 2022 van 13.00 tot 15.00 uur. Deelnemen aan deze reviewsessie kan via deze link.

Meer informatie, zoals over de inhoud en de planning, is te vinden in dit nieuwsbericht en op onze website.

Oproep voor vertegenwoordigers van zorgaanbieders!

Het Actieprogramma iWlz, dat hard werkt aan de ontwikkeling van het netwerkmodel, is voor de werkgroep BMC2 (Bemiddelings-, Machtigings- en Cliëntregister) dringend op zoek naar vertegenwoordigers van zorgaanbieders. Deelnemers aan deze werkgroep werken mee aan de inhoudelijke uitwerking van de specificaties.

De werkgroep komt eens in de twee weken bijeen op woensdagochtend en gaat daarmee door tot medio mei. De tijdsinvestering voor elke deelnemer is 2 tot 4 uur per week.
We hopen op uw interesse! Meld u aan via gsmit@zinl.nl.