Voorwoord

Eindelijk was het weer zover: in april organiseerde het Zorginstituut twee keer een fysieke bijeenkomst voor ketenpartijen. De referentiegroep iWlz kwam bij elkaar om te praten over de doorontwikkeling van de iWlz-standaard. En op dinsdag 19 april vond de uitreiking plaats van de Groene Vink 2022, het complimentje dat Zorginstituut Nederland uitdeelt aan de softwareleveranciers voor het voldoen aan de specificaties van de iStandaarden. Dit jaar werd de Groene Vink uitgereikt voor de releases iWmo  3.1 en iJw 3.1.

Mooi dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten!

Abonnees van de Nieuwsbrief iStandaarden kunnen zich vanaf nu ook inschrijven voor domeingerichte nieuwsflitsen

Vanaf heden gaan wij over op het versturen van de nieuwsbrief en nieuwsflitsen vanuit onze website. Dit stelt ons in staat om de nieuwsflitsen naar abonnees per domein te versturen in plaats van naar alle geabonneerden. Met de nieuwsflitsen houden we je op de hoogte van belangrijk nieuws met betrekking tot een specifiek domein.

Als je je niet via de website hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, maar via bijvoorbeeld een e-mail aan info@istandaarden.nl,  sta je alleen als abonnee voor de algemene tweemaandelijkse nieuwsbrief geregistreerd. Ben je geïnteresseerd in het ontvangen van nieuwsflitsen per domein (iWlz, iWmo, iJw, iEb, iPgb), dan is het nodig dat je je daar alsnog voor registreert via de website.

Klankbordgroep iPgb gaat starten

Wil je ervaringen uitwisselen, meepraten en aan de wieg staan van veranderingen in de informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen voor het pgb? Meld je dan aan als lid van de klankbordgroep iPgb.

Het Zorginstituut wil graag in gesprek met gebruikers van de huidige iPgb 2.0.1-standaard om samen het gebruik van de huidige release te bespreken en analyseren. Dit geeft namelijk inzicht in de zaken die goed lopen maar ook in mogelijke knelpunten bij het gebruik van iPgb 2.0.1. Deze knelpunten kunnen input zijn voor de referentiegroep en mogelijk in een nieuwe release worden opgepakt.

Door jouw deelname creëer je een netwerk bij collega-organisaties, worden ideeën uitgewisseld, leren we van elkaar en kun je het verschil maken in de informatie-uitwisseling.

De datums voor de iPgb-klankbordgroep 2022 zijn:

9 juni van 10.00 uur tot 11.00 uur
8 september van 10.00 uur tot 11.00 uur
24 november van 10.00 uur tot 11.00 uur

We ontmoeten elkaar online via Webex.

In dit document lees je meer over het profiel van de deelnemers aan een klankbordgroep. Wil je deelnemen, meld je dan aan! Dit kan tot uiterlijk 23 mei.

 

iWmo 3.1 en iJw 3.1 succesvol in gebruik genomen

Vanaf 1 april 2022 zijn iWmo 3.1 en iJw 3.1 van kracht. Alle partijen werken nu met deze nieuwe versie van de iWmo- en iJw-standaard.

De overgang naar deze nieuwe releases is soepel verlopen. Zoals gebruikelijk bij een nieuwe release, komen er vragen bij ons binnen over het gebruik hiervan.

Lees dit artikel voor de antwoorden op vragen die regelmatig aan ons gesteld worden.

Voor overige vragen over de iWmo- of iJw-standaard kun je contact met ons opnemen.

iEb 2.0 vanaf 1 oktober 2022 van kracht

De invoering van het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangende nieuwe verdeelmodel beschermd wonen is uitgesteld. De gegevensuitwisseling voor beschermd wonen via de iEb-standaard wordt echter wel volgens de eerder afgegeven planning per 1 oktober 2022 in gebruik genomen. Vanaf die datum leveren de gemeenten de gegevens voor de eigen bijdrage beschermd wonen, via iEb 2.0-berichten aan bij het CAK. Om gemeenten en het CAK te ondersteunen bij de overgang naar de iEb 2.0 is een landelijk draaiboek migratie opgesteld.

Voor vragen of opmerkingen over de iEb-standaard kun je contact met ons opnemen.

iStandaarden releases 2023

We blijven de iStandaarden voor de verschillende domeinen continu verbeteren, met als doel om processen te vereenvoudigen en administratieve lasten te verminderen.

Dit doen we door jaarlijks nieuwe releases uit te brengen die samen met ketenpartijen tot stand komen.
We nemen je graag mee in de laatste stand van zaken over de releases voor 2023.

iWlz

Op 26 april heeft de stuurgroep iWlz ingestemd met het advies over de inhoud van de iWlz release 2023. Het wordt een minor release die de naam  iWlz 2.4 krijgt. De implementatiedatum van deze release is 1 januari 2023. De invoering vindt plaats via een big bang-scenario.
We publiceren de conceptspecificaties in de eerste week van juni.

iWmo en iJw
Op 7 april was de laatste bijeenkomst van de referentiegroep voor de iWmo en iJw releases 2023. Het advies over de inhoud en planning ligt momenteel bij de Stuurgroep i-Sociaal domein. Indien het advies wordt overgenomen, worden het minor releases iWmo 3.2 en iJw 3.2. De beoogde implementatiedatum is 1 april 2023 via een big bang-scenario.

Op onze website staat meer informatie over iWmo release 2023 en iJw release 2023.