De behoeftepeiling richt zich op het beantwoorden van de vraag: welke zorginhoudelijke informatie willen we als professional binnen de Wmo, met elkaar kunnen uitwisselen?

Eerste fase in de behoeftepeiling: begripsverheldering

Als eerste stap binnen deze fase hebben deelnemers gedeeld hoe zij het begrip zorginhoudelijke informatie in de context van hun dagelijkse werkzaamheden definiëren. Op basis van de gegeven antwoorden is een lijst met diverse begripsdefinities afkomstig uit verschillende organisaties binnen de Wmo opgesteld. Deze ontvangen definities zijn gescreend op duidelijkheid, juistheid en overlap. Uit deze screening is een lijst voortgekomen van 18 verschillende definities voor het begrip zorginhoudelijke informatie. Wat nu rest is om te bepalen welke definitie het best passend is.

Help mee de juiste definitie te bepalen

Als Wmo-professional kun je een actieve bijdrage leveren aan het bepalen van deze definitie. Via onderstaande vragenlijst kun je aangeven welke definitie je als best passend ervaart. Hiervoor hoef je niet te hebben deelgenomen aan het eerste deel van het onderzoek.

Reageren via de vragenlijst kan tot 11 oktober 2021, 09:00 uur.

Opzet vervolg behoeftepeiling

De behoeftepeiling bestaat uit drie onderzoeksfases, waaraan Wmo-professionals kunnen meedoen:

  1. Het vooronderzoek: deze fase richt zich op begripsverheldering: wat verstaan we onder zorginhoudelijke informatie? Deze fase bestaat uit twee sub-fases
     -  Fase 1A: Het ophalen van persoonlijke definities van het begrip zorginhoudelijke informatie bij professionals werkzaam binnen de Wmo. Deze fase is afgerond.
     -  Fase 1B: Deze fase heeft als doel om tot een duidelijke en gedragen definitie van het begrip zorginhoudelijke informatie te komen
  2. De behoeftepeiling: in semi-gestructureerde interviews (digitaal) gaan we in gesprek met professionals binnen de Wmo om inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften rondom de uitwisseling van zorginhoudelijke informatie.
  3. De werksessies: in een creatieve sessie (op locatie of digitaal) toetsen we de resultaten en realiseren een gezamenlijk beeld.

Heb je interesse in deelname aan de behoeftepeiling? Via het formulier kun je je ook aanmelden voor de interviews en werksessies in de vervolgfases van dit onderzoek.