iStandaarden is de naam voor vijf landelijk vastgestelde informatiestandaarden in de zorg en ondersteuning: iWlz, iWmo, iJw, iEb en iPgb. Elk van deze standaarden is een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig worden uitgewisseld.

iStandaarden: voor soepel berichtenverkeer

iStandaarden zijn informatiestandaarden. Ze bevorderen een snelle en soepele informatieoverdracht in de zorg en ondersteuning, wat zich uiteindelijk vertaalt in minder administratieve lasten. Zorginstituut Nederland is de beheerder van de standaarden. Momenteel zijn dat iWlz, iWmo, iJw, iEb en iPgb.

Elektronische gegevensuitwisseling

Binnen het berichtenverkeer worden op cliëntniveau gegevens uitgewisseld. Dat gebeurt elektronisch. iWlz, iWmo, iJw, iEb en iPgb zijn landelijk vastgestelde standaarden die de basis vormen van de informatie-uitwisseling.

Over istandaarden.nl

istandaarden.nl is een website over informatiestandaarden op het gebied van zorg en ondersteuning. Ketenpartijen kunnen hier alle informatie vinden die ze nodig hebben om met iStandaarden te kunnen werken. Met istandaarden.nl ondersteunen we de ketenpartijen die in de iStandaarden-domeinen werkzaam zijn.

Kijk hier de video "Wat u moet weten over iStandaarden".