Doel en deelnemers

Met het SLO betrekken we softwareleveranciers bij het domein zorg en ondersteuning en bij het werken met iStandaarden. Het SLO richt zich op softwareleveranciers van ketenpartijen met een softwarepakket dat iWlz, iWmo, iJw, iEb of iPgb ondersteunt. Daarnaast zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van:

 • VECOZO
 • Stichting Inlichtingenbureau
 • Vektis
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • Ketenbureau i-Sociaal Domein
 • Brancheorganisaties van de zorgaanbieders

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor dit overleg of bent u op zoek naar informatie uit eerdere overleggen? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl. De agenda wordt samengesteld in samenspraak met de deelnemers, die ieder een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Periodiek overleg

Het softwareleveranciersoverleg vindt in de regel eens in de twee maanden plaats, met uitzondering van de zomervakantieperiode. Alle deelnemers worden van tevoren geattendeerd op de bijeenkomst, de agenda, de locatie en de begin- en eindtijd.

Vergaderdata

2022

 • Dinsdag 15 februari 2022 (regulier)
 • Dinsdag 19 april 2022 (Special Edition) 
 • Dinsdag 14 juni 2022 (regulier)
 • Dinsdag 18 oktober 2022 (Special Edition)
 • Dinsdag 20 december (regulier)