Doel en deelnemers

Met het SLO betrekken we softwareleveranciers bij het domein zorg en ondersteuning en bij het werken met iStandaarden. Het SLO richt zich op softwareleveranciers van ketenpartijen met een softwarepakket dat iWlz, iWmo, iJw, iEb of iPgb ondersteunt. Daarnaast zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van:

  • VECOZO
  • Stichting Inlichtingenbureau
  • Vektis
  • Zorgverzekeraars Nederland
  • Ketenbureau i-Sociaal Domein
  • Brancheorganisaties van de zorgaanbieders

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor dit overleg of bent u op zoek naar informatie uit eerdere overleggen? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl. De agenda wordt samengesteld in samenspraak met de deelnemers, die ieder een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Periodiek overleg

Het softwareleveranciersoverleg vindt in de regel eens in de twee maanden plaats, met uitzondering van de zomervakantieperiode. Alle deelnemers worden van tevoren geattendeerd op de bijeenkomst, de agenda, de locatie en de begin- en eindtijd.

Vergaderdata

2023

Dinsdag 27 juni 2023 (Special Edition - fysiek) van 09:30 uur tot 13:30 uur
Dinsdag 26 september 2023 (regulier) van 09:30 uur tot 11:30 uur
Dinsdag 19 december 2023 (Special Edition) van 09:30 uur tot 11:30 uur