Releaseproces
Bij het samenstellen van een nieuwe iStandaarden-release volgen we de stappen zoals beschreven op de pagina Releasebeleid iStandaarden. Het hele jaar door ontvangen we wijzigingsverzoeken van gebruikers. Daarnaast kijken we naar nieuwe eisen aan de standaard als gevolg van wettelijke wijzigingen. Alle verzoeken worden geprioriteerd en besproken tijdens referentiegroepbijeenkomsten.

Referentiegroepbijeenkomsten
Zorginstituut Nederland organiseert bijeenkomsten met referentiegroepen. In de Referentiegroep iWlz zitten vertegenwoordigers van betrokkenen bij het iWlz-berichtenverkeer. Met hen bespreken en analyseren we de wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en de impact daarvan. Op basis van de resultaten uit de referentiegroepen schrijft Zorginstituut Nederland een advies.

Advies Zorginstituut en besluit stuurgroep iWlz
Op 19 april 2021 heeft de stuurgroep iWlz ingestemd met ons advies over de inhoud en planning van iWlz 2.3. De release staat gepland voor 2022 en is samengesteld op basis van de Kadernota, waarin uitgangspunten staan. De release bestaat uit de geaccepteerde wijzigingsverzoeken (RFC’s) en uit de oplossing van gemelde bevindingen op de specificaties van iWlz 2.2.

De kenmerken van de nieuwe release

 • minor release;
 • iWlz 2.3;
 • implementatiedatum 1 januari 2022;
 • invoering via big bang-scenario.

Planning tot aan ingebruikname van iWlz 2.3

 • 1e week juni 2021 publicatie conceptspecificaties;
 • 3e week juni 2021 reviewsessie conceptspecificaties;
 • 1e week juli 2021 publicatie definitieve specificaties;
 • juni-juli 2021: opstellen ketentestplan;
 • juli-augustus 2021: opstellen casusbeschrijvingen;
 • juli-oktober 2021: publicatie ondersteunende modules;
 • september 2021: afstemming ketentests;
 • oktober-november 2021: publicatie conversiedocument en draaiboek migratie;
 • 1 januari 2022: implementatie.