Netwerkmodel Actieprogramma

Download deze video

MP4-video

Video 9,42 MB mp4

Uitgeschreven tekst

In het Actieprogramma-netwerkmodel werken partijen in de langdurige zorg samen om de uitwisseling van gegevens te moderniseren.  In deze video leggen we uit hoe.

In het netwerkmodel wisselen het CIZ, zorgkantoren, zorgverleners en het CAK gegevens met elkaar uit. Deze gegevens worden vastgelegd in bronregisters. 

De organisaties zijn aan het netwerk verbonden via netwerkpunten. Door een autorisatievoorziening kunnen zij alleen die gegevens zien die ze mogen zien. 

De gegevensuitwisseling vindt plaats via gegevensdiensten.

Deze gegevensdiensten zijn
Abonneren en notificeren, bevragen en melden. Als er iets wijzigt in de gegevens, krijgen de organisaties die aan het netwerk verbonden zijn daarvan een notificatie. 

Moeten er gegevens aangepast worden, dan doen de organisaties een terugmelding aan het bronregister. 

Hoe werkt het netwerkmodel in de praktijk?

Dit zijn meneer Geelhoed en zijn dochter Inge. De heer Geelhoed maakt al gebruik van de Wmo maar heeft nu intensievere zorg nodig. De voorkeur gaat uit naar zorgverlener Bos & Duin.
Inge gebruikt al een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (een PGO).

Inge registreert de voorgeschiedenis en voorkeuren van meneer Geelhoed via het PGO in het Cliëntregister. 

Vervolgens doet Inge een aanvraag voor een indicatie bij het CIZ. Het CIZ beoordeelt deze aanvraag en stuurt het indicatiebesluit op naar meneer Geelhoed.
Het CIZ legt het indicatiebesluit vast in het Indicatieregister.

Op basis van het woonadres van de heer Geelhoed wordt het juiste zorgkantoor bepaald. Dat zorgkantoor ontvangt een notificatie van het nieuwe indicatiebesluit. 

Ook meneer Geelhoed zelf ontvangt in zijn PGO een notificatie over het indicatiebesluit.

Voorkeurszorgaanbieder Bos en Duin en het CAK krijgen de notificatie ook. 
Het zorgkantoor vraagt nu de gegevens van het indicatiebesluit op en start met de bemiddeling voor meneer Geelhoed.  

Het CAK gebruikt de gegevens voor de berekening van de eigen bijdrage voor de heer Geelhoed.

De zorgaanbieder ontvangt een notificatie van de bemiddeling door het zorgkantoor.

De zorgaanbieder gebruikt de indicatiegegevens om de zorg te starten.
Gelukkig krijgt meneer Geelhoed snel bericht dat er een plek is in Bos en Duin.
Bos en Duin registreert de geleverde zorg in het zorgleveringsregister.

Voor het zorgkantoor is de informatie over de geleverde zorg belangrijk voor de financiële afhandeling. Het CAK gebruikt de informatie voor het bepalen van de definitieve eigen bijdrage.

Inge heeft via de PGO ook inzage in de geleverde zorg én in alle andere registers. Zo houdt zij de regie over de zorg voor meneer Geelhoed.

En meneer Geelhoed? Die krijgt nu de zorg die hij nodig heeft.