Indicatieregister in gebruik

CIZ heeft het Indicatieregister succesvol in productie genomen. De zorgkantoren Menzis, DSW en Salland zijn als koploper als eerste aangesloten. De overige zorgkantoren zijn aangesloten via de migratievoorziening Silvester. Later maken ze de overstap naar een directe aansluiting. Met de inproductiename van het Indicatieregister is een belangrijke stap gezet. De realisatie van het netwerkmodel is concreet geworden.

Volgende register: Bemiddelingsregister

Het Bemiddelingsregister is het volgende register. Daarbij volgen we dezelfde werkwijze als bij het Indicatieregister: met koplopers voeren we de bouw, het testen, schaduwdraaien en ten slotte het aansluiten uit. Voor het schaduwdraaien start, kijken we eerst terug om vast te stellen of we nog de goede koers bewandelen. Ook nemen de bestuurders van alle betrokken een besluit over de vervolgstappen. Dit go/no go-moment is gepland rond de jaarwisseling 2023/2024.

Functionele specificaties via standaarden.nl beschikbaar

Zodra de functionele specificaties van een register in concept gereed zijn, worden ze gepubliceerd op istandaarden.nl. Voor het Indicatieregister is zelfs al een tweede versie (iWlz 2.5) gepubliceerd. Ook de specificaties van het bemiddelingsregister zullen t.z.t. daar te vinden zijn.

Het gaat om:

  • Procesmodel
  • Processcenario‚Äôs
  • Diagram van het datamodel (ERD)
  • Regelset
  • Gegevensmatrix

Technische specificaties

Zodra de technische specificaties van de registers in concept gereed zijn, worden ze ook gepubliceerd. Voor zowel het Indicatie- als Bemiddelingsregister staan de specificaties op deze website.