Fase 1| Simulatiemodel maakt samenhang inzichtelijk

Het Actieprogramma iWlz bouwde in 2017 een simulatieomgeving voor Wlz-zorginformatie. Dit om de Wlz-processen in kaart te brengen en de impact van veranderingen in de informatievoorziening beter te doorgronden. In de simulatieomgeving zijn alle processen in de iWlz gemodelleerd en is de onderlinge samenhang inzichtelijk gemaakt.

Fase 2 | Globaal ontwerp en startarchitectuur vastgesteld

In 2018 hebben we de processen verder uitgewerkt en de architectuur van het nieuwe ontwerp voor de gegevensuitwisseling binnen de iWlz vastgesteld. Ook hebben we een technisch ontwerp opgesteld. We leveren de eerste producten op: het Wlz-Indicatieregister en de technische basisstructuur.

Fase 3 | Detailontwerp afgerond, businesscase uitgediept

In 2019 en 2020 werkten we het ontwerp verder uit. Van de te ontwikkelen bronregisters maakten we gedetailleerde beschrijvingen, bijvoorbeeld over zorgindicatie, -bemiddeling en -levering. Ook bereidden we de indicatieregister-proefopstelling (PoC) voor, en we diepten de businesscase voor het Actieprogramma iWlz uit.

Fase 4 | Migratie naar nieuwe netwerkomgeving

In 20192020 en 2021 gingen we verder met het ontwerp van bronregisters. Samen met de koplopers en later met alle Wlz-partijen werkten we aan de migratie naar de nieuwe netwerkomgeving. Als onderdeel van de Proof of Concept startten we met de toetsing van het netwerkmodel in de praktijk, waarbij we keken naar de betrouwbaarheid en integriteit van de basisinfrastructuur, de gedeelde voorzieningen en diensten én het door CIZ te ontwikkelen indicatieregister.

Fase 5

In de volgende fase (2022) zullen we deze zaken verder uitwerken en ons voorbereiden op de inproductiename en veiligheid van het netwerkmodel in de praktijk. Begin 2022 kregen we een bestuurlijke ‘go’ voor het schaduwdraaien met het Indicatieregister. Wanneer het schaduwdraaien succesvol is afgesloten, gaan we de inproductiename bij de zorgkantoren voorbereiden.

Koplopers voorop, andere Wlz-partijen sluiten aan

De koplopers zijn CIZ, Menzis, VECOZO en een aantal zorgaanbieders. Zij sluiten in een proefopstelling als eerste aan op een nieuw register. Ze toetsen hoe het aansluitproces verloopt en wat ze nog nodig hebben van het Actieprogramma iWlz.

Na aansluiting op het nieuwe register kunnen de koplopers de nieuwe functionaliteit blijven gebruiken. Is de toetsing goed verlopen? Dan kunnen de andere Wlz-partijen aansluiten. Zij bepalen zelf wanneer ze overstappen op het netwerkmodel en de verschillende registers.

Gefaseerd overstappen (Silvester)

Bij de overstap van het estafettemodel naar het netwerkmodel komt Silvester van pas. 

Over Silvester

Silvester is een migratiemodule die het mogelijk maakt om:

  • eenvoudig over te gaan van een estafette- naar een netwerkmodel;
  • in de overgangsperiode tijdelijk met de twee systematieken naast elkaar te werken.

Zo kunnen Wlz-partijen gefaseerd overstappen zonder consequenties voor partijen die nog met het estafettemodel werken.

Hoofdfuncties van Silvester

  • Omzetten van iWlz-berichten naar bronregisters en services
    Silvester haalt relevante gegevens uit iWlz-berichten van partijen die nog werken met het estafettemodel. Deze gegevens worden opgeslagen. Vervolgens worden ze via services en registers beschikbaar gemaakt voor Wlz-partijen die al zijn overgestapt naar het netwerkmodel.
  • Omzetten van bronregister-events in iWlz-berichten
    Wlz-partijen die al zijn overgestapt op het netwerkmodel houden de bronregisters vanaf dat moment actueel. Silvester maakt van de informatie uit het bronregister en van alle aanpassingen daarop iWlz-berichten. Deze berichten verstuurt Silvester aan de Wlz-partijen die nog niet zijn overgestapt.